TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Xã Thọ An tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân, tổ chức doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024
Ngày đăng 04/07/2024 | 23:48  | Lượt xem: 31

Sáng ngày 04/7/2024, tại hội trường UBND xã Thọ An, UBND xã đã tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân, tổ chức doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lâm - Phó bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã; Đồng chí  Nguyễn Văn Bắc - UVTV, CT UBND xã; Thường trực HĐND xã; Lãnh đạo UBND xã; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã; Cán bộ công chức xã; Bí thư các chi bộ; Cụm trưởng các cụm dân cư; Các ông bà đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thường xuyên có giao dịch liên quan tới TTHC trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Lương Ngọc Hưng - PCT UBND xã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024. Trong báo cáo đã nêu rõ trong thời gian qua UBND xã đã thực hiện việc đẩy mạnh triển khai công tác cải cách TTHC theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố cũng như UBND huyện ban hành, bảo đảm thực hiện có kết quả, thực chất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2024. Tạo sự đồng bộ, thông suốt, liên tục trong giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động. Đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ.

Đ/c Lương Ngọc Hưng - PCT UBND xã thông qua báo cáo tại hội nghị đối thoại

Tại buổi đối thoại đã có 01 ý kiến phát biểu, các đại biểu khác đều nhất trí với báo cáo đã thông qua, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức bộ phận một cửa, đánh giá cao việc ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết TTHC; ghi nhận sự đổi mới, cũng như hiệu quả trong giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian, ít đi lại, thủ tục cụ thể rõ ràng và đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân khi liên hệ cơ quan nhà nước để giải quyết các thủ tục hành chính.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị đối thoại

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch UBND xã đã nhấn mạnh, những  ý kiến của nhân dân và tổ chức sẽ giúp nắm bắt được thực trạng công tác giải quyết TTHC cũng như khảo sát sự hài lòng của người dân, đồng thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính, từ đó có những đánh giá về công tác cải cách hành chính và trả kết quả TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả thủ tục hành chính trong thời gian tới tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn.

Đ/c Nguyễn Văn Bắc - CT UBND xã phát biểu tại Hội nghị đối thoại

 Việc tổ chức đối thoại với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã có ý nghĩa rất lớn. Đối thoại giúp kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn xã; tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện công tác cải cách TTHC; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại UBND xã, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, những kết quả đạt được của xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được giao, những thuận lợi, khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã để tạo sự đồng thuận của nhân dân; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất khối đại đoàn kết toàn dân.

Admin xã Thọ An